LOGO ELKEN GROUP FOR YOU, ELKEN GROUP2U


Kim tứ đồ và hệ thống kinh doanh TM

Kim tứ đồ và hệ thống kinh doanh TM

HỆ THỐNG TRONG KINH DOANH THEO MẠNG LÀ GÌ? “Kim tứ đồ” của Kiosaki: Trên hình mô tả Kim tứ đồ là 4 dạng kiếm tiền trong xã hội. Mỗi người đều đang kiếm tiền theo một hay vài dạng. Dạng 1: Dạng Làm công ăn lương – Bạn làm việc phục vụ cho một Hệ thống, làm giàu cho...

Bài viết thuộc danh mục: Hướng dẫn NPP mới làm việc, ElkenGroup2u.com    25/05/2014 - 02:03:55 PM
Làm việc với Ý kiến phản đối của Khách Hàng

Làm việc với Ý kiến phản đối của Khách Hàng

Sau khi nghe tư vấn xong khách hàng lặng lẽ ra về mà không hề cóphản hồi gì thì hàm ý là buổi tư vấn không có hiệu quả. Ngược lại kháchphản đối rất nhiều lại còn đưa ra những phản biện trái ngược thì cónghĩa là khách có quan tâm. Vì vậy phản đối là cạm bẫy với...

Bài viết thuộc danh mục: Hướng dẫn NPP mới làm việc, ElkenGroup2u.com    25/05/2014 - 02:00:10 PM
Năm ngày làm việc đầu tiên của 1 nhà phân phối mới

Năm ngày làm việc đầu tiên của 1 nhà phân phối mới

1. Bạn đã ký hợp đồng và trở thành nhà phân phối độc lập của một công ty Kinh doanh theo mạng nào đó. Xin chúc mừng quyết định đúng đắn của bạn! 2. Hãy trang bị cho mình bộ tài liệu hoạt động (Starter-kit) tại văn phòng công ty. Đây là bộ tài liệu hết sức hữu ích cho...

Bài viết thuộc danh mục: Hướng dẫn NPP mới làm việc, ElkenGroup2u.com    25/05/2014 - 01:53:36 PM
Lên Trên! Xuống Dưới!